Frasi utili italiano polacco

 

 

 

Frasi utili italiano polacco

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Frasi utili italiano polacco

Użyteczne zwroty i wyrażenia

ESPRESSIONI E LOCUZIONI UTILI


Bardzo dziękuję! Molte grazie [gracje]! (per dire “grazie mille!” si può usare Stokrotne dzięki!)

Chciałbym... Vorrei..., Mi piacerebbe... [piaczerebbe]

Chciałbym podziękować. Vorrei ringraziare [ringracjare].

Chciałbym przedstawić... Vorrei presentare...

Chętnie! Volentieri!

Cisza! Silenzio [silencjo]!

Co słychać? Come [kome] va?

Co za niespodzianka Che [ke] sorpresa!

Cześć! Ciao! [cziao], Salve!

Czuję się tak sobie. Sto così così [kozi kozi].

Czy można wejść? Permesso?

Do jutra! A domani!

Do widzenia! Arrivederci [arriwederczi ].

Do wieczora! A stasera!

Do zobaczenia! A presto!

Dobranoc! Buona notte!

Dobry wieczór! Buona sera!

Dosyć! Basta!

Dzień dobry! Buongiorno [buondżiorno]!

Dziękuję! Grazie [gracje]!

Dziękuję, czuję się dobrze. Grazie [gracje], sto bene.

Dziękuję za pomoc. Grazie [gracje] dell’aiuto.

Gratuluję! Complimenti!

Ile to kosztuje? Quanto costa [kosta] questo?

Jak się masz? Come [kome] stai?

Jestem panu/pani bardzo wdzięczny. Le sono molto grato.

Jestem przeciw! Sono contrario [kontrario]!

Miło mi poznać (pana, panią, ciebie). Piacere [piaczere]!

Najserdeczniejsze życzenia! Tanti auguri

Nic mnie to nie obchodzi! Non m’importa niente!

Nie bój się! Non aver paura!

Nie ma za co. Non c’è [cze] di che [ke]. Si figuri. Di niente.

Nie odpowiada mi! Non mi conviene!

Nieważne! Non importa!

Oczywiście! Certo! [czerto], Certamente [czertamente]!

Pozdrów ode mnie męża. Salutami tuo marito.

Proszę chwilę zaczekać! Un attimo, per favore!

Proszę pozdrowić ode mnie...  Mi saluti....

Proszę usiąść! Si accomodi [akkomodi ]!

Proszę wejść! Avanti!

Przepraszam cię. Scusa [skuza].

Przepraszam pana, panią. Scusi [skuzi ], Signore [siniore], Signora [siniora].

Przepraszam za spóźnienie. Scusi [skuzi ] del ritardo.

Przepraszam, ale muszę już iść! Chiedo [kjedo] scusa [skuza], ma devo proprio andare!

Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Scusi [skuzi ], è libero questo posto?

Przepraszam, że przeszkadzam. Scusi [skuzi ] del disturbo.

Przykro mi! Mi dispiace [dispiacze]!

Rób, jak chcesz! Fai come [kome] vuoi!

Serdeczne pozdrowienia! Cordiali [kordiali ] saluti!

Słucham! Dica [dika] pure! (usato spesso anche quando si risponde al telefono, cioè come “Pronto!)

Stokrotne dzięki! Grazie [gracje] mille!

Szkoda! Peccato [pekkato]!

Szkoda, że musi pan już iść. Peccato [pekkato], che lei debba già [dżia] andare via.

Tak, to prawda! Si, è vero!

To niemożliwe! Impossibile!

To żaden problem! Nessun problema!

Ucałowania! Baci [baczi ]!

Uściski! Abbracci [abbraczczi]!

Witaj! Benvenuto!

Wszystko po staremu. Niente di nuovo.

Z przyjemnością. Con piacere [piaczere].

Zgoda! D’accordo [dakkordo]!

Źle się czuję. Sto male.

Żegnaj! Addìo!

 

Dane osobowe

DATI PERSONALI


Nome Imię

Cognome [conniome] Nazwisko

Cognome [conniome] da signorina [sinniorina] Nazwisko panieńskie

Nome dei genitori [dżenitori ] Imiona rodziców

Data di nascità [naszita] Data urodzenia

Luogo di nascità [naszita] Miejsce urodzenia

Sesso Płeć

   femminile żeńska
   maschile męska

Figli [filli ] Dzieci

Cittadinanza [czittadinanca] Obywatelstwo

Nazionalità [nacjonalita] Narodowość

Stato civile [cziwile] Stan cywilny

   coniugato żonaty
   coniugata mężatka
   cèlibe [czelibe] kawaler
   nùbile panna
   vèdovo wdowiec
   vèdova wdowa
   divorziato [diworcjato] rozwodnik

   divorziata [diworcjata] rozwódka

Luogo di residenza [rezidenca] Miejsce stałego zamieszkania

Indirizzo [indiricco] Adres

Professione Zawód

Titolo di stùdio Wykształcenie

Numero del passaporto Numer paszportu

***

Jak się pan/pani nazywa? Come si chiama [kjama]?

Nazywam się... Mi chiamo... [kjamo]

Ile ma pan/pani lat? Quanti anni ha [a]?

Urodziłem/urodziłam się 24 marca 1952 roku.  Sono nato/nata il 24 marzo [marco] 1952.

Urodziłem/urodziłam się w Warszawie. Sono nato/nata a Varsavia.

Jaki jest pański adres? Qual’è il suo indirizzo [indiricco]?

Mieszkam w Polsce, w Warszawie przy ulicy... mieszkania... Àbito in Polònia, a Varsavia in via... interno...

Gdzie pan/pani pracuje? Dove lavora?

Pracuję w biurze/na uniwersytecie/w szpitalu. Lavoro in ufficio [ufficzio]/all’Universita/in ospedale.

Jestem sekretarką/pielęgniarką. Sono segretaria/infermiera.

Czy ma pan/pani dzieci Ha [a] figli [filli ]?

 

Podróż statkiem i promem
Il viaggio con la nave/in traghettoChciałbym/chciałabym zarezerwować dwuosobową kabinę pierwszej/drugiej klasy na statku odpływającym dnia... do portu... Vorrei prenotare una cabina [kabina] di prima/ seconda [sekonda] classe [klasse] a due letti sulla nave in partenza [partenca] il... dal porto di...

O której godzinie odpływamy? A che [ke] ora si salpa?

Jak długo trwa podróż? Quanto dura la traversata?

Ile kosztuje przewóz samochodu? Quanto costa [kosta] il traghetto [tragetto] di una macchina [makkina]?

O której odpływa prom? A che [ke] ora parte il traghetto [tragetto]?

Czy potrzebna jest rezerwacja? Ci [czi ] vuole la prenotazione [prenotacjone]?

Ile razy w tygodniu odpływa prom? Quante volte alla settimana parte il traghetto [tragetto]?

Do jakiego portu zawija? Qual’è il porto d’arrivo?

Oto moja karta zaokrętowania. Ecco [ekko] la mìa carta [karta] d’imbarco [imbarko].

Gdzie jest kabina numer 2? Dov’è la cabina [kabina] numero due?

Czy mogę dostać leżak? Si può avere una sdraia?

Źle się czuję. Cierpię na chorobę morską. Sto male. Ho [o] il mal di mare.

Czy jest tu lekarz? C’è [cze] un mèdico qui?

 

Podróż samochodem  
Il viaggio in màcchina


NA AUTOSTRADZIE, NA DRODZE
In autostrada, sulla strada

Czy przejazd autostradą do... jest płatny? C’è [cze] da pagare il pedaggio [pedadżdżio] sull’autostrada per...?
Ile wynosi opłata za odcinek Rzym–Florencja? Quanto si paga per il tratto Roma-Firenze?
Gdzie się płaci za przejazd autostradą? Dove si paga il pedaggio [pedadżdżio]?
Czy to jest droga do...? È questa la strada per...?
Jak dojadę do...? Per andare a...?
Przepraszam, którą drogą dojadę do...? Mi scusi [skuzi ], qual è la strada per...?
Czy dojadę tam samochodem? Ci [czi] arrivo con la màcchina [makkina]?
Może mi pan/pani pokazać na mapie, w którym miejscu jesteśmy? Mi faccia [faczczia] vedere sulla pianta, dove siamo adesso?
Gdzie jest wjazd na autostradę? Dov’è l’entrata sull’autostrada?

***

Vada sempre diritto. Proszę jechać cały czas prosto.
Giri [dżiri ] a destra/a sinistra al prossimo incrocio [inkroczio]. Proszę skręcić w prawo/w lewo na następnym skrzyżowaniu.
Deve tornare indietro. Musi pan/pani zawrócić.

***

Czy daleko jest stąd do kempingu? È lontano da qui il campeggio [kampedżdżio]?
W jakiej miejscowości znajdę pensjonat/motel? In che [ke] località [lokalita] trovo una pensione/un motel?
Zepsuł mi się samochód. Czy może pan zawiadomić najbliższy warsztat? Mi si è guastata la macchina [makkina]. Può chiamare [kjamare] il garage [garaż] più vicino [wiczino]/l’officina [officzina] meccanica [mekkanika] più vicina [wiczina]?
Stoję na drodze numer... Czy możecie przysłać mechanika? Sono sulla strada numero.... Potete mandare qui un meccanico [mekkaniko]?
Jak długo będę czekać na pomoc drogową? C’è [cze] da aspettare molto per il carro attrezzi [attrecci ]?

***

STACJA BENZYNOWA
Il posto di rifornimento di benzina - Benzinaio

Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Dov’è il distributore di benzina [bendzina]/il benzinaio [bendzinajo] piu vicino [wiczino]?
Skończyła mi się benzyna. Sono rimasto/rimasta senza [senca] benzina [bendzina].
Proszę 20 litrów benzyny bezołowiowej. Per favore, mi dia venti litri di benzina [bendzina] senza [senca] piombo.
Proszę 10 litrów oleju napędowego. Per favore, mi dìa dieci [dieczi ] litri di gasolio.
Proszę 10 litrów benzyny “super”. Dieci [dieczi ] litri di super, per favore.
Proszę nalać do pełna. Il pieno, per favore.
Proszę dolać płynu do chłodnicy. Aggiunga [adżdżiunga] del liqui al radiatore, per favore.
Proszę sprawdzić ciśnienie w oponach. Puo controllare [kontrollare] la pressione delle gomme?
Proszę zmienić olej. Mi cambi [kambi ] l’olio, per favore.
Proszę sprawdzić płyn hamulcowy. Per favore, controlli [kontrolli] l’olio dei freni.
Czy tu jest stanowisko do tankowania gazu? Posso fare qui il rifornimento di gas?
Gdzie mogę umyć samochód? Dove posso lavare la macchina [makkina]?
Gdzie jest myjnia samochodowa? Dov’è l’autolavaggio [autolawadżdżio]?
Proszę o umycie i nawoskowanie. Lavaggio [lawadżdżio] e ingrassaggio [ingrassadżdżio], per favore.
Proszę umyć przednią szybę. Mi lavi il parabrezza [parabrecca], per favore.
Ile płacę? Quanto pago?

***

PARKOWANIE
Il parcheggio/Il posteggio

Gdzie jest parking strzeżony? Dov’è un parcheggio [parkedżdżio] custodito [kustodito]?
Ten parking jest płatny, ale nie strzeżony. Questo parcheggio [parkedżdżio] è a pagamento ma non è custodito [kustodito].
Czy jest tu parking wielopoziomowy? C’è [cze] qui un parcheggio [parkedżdżio] a più livelli?
Czy parking jest strzeżony nocą? Il parcheggio [parkedżdżio] è custodito [kustodito] di notte?
Gdzie tu można zaparkować? Dove si può parcheggiare [parkedżdżiare] qui?
Jak długo mogę tu parkować? Quanto tempo posso parcheggiare [parkedżdżiare] qui?
Czy mogę zostawić tu przyczepę? Posso lasciare [lasziare] qui la roulotte [rulot]
   na jeden dzień? per un giorno [dżiorno]?
   na tydzień?        per una settimana?
Jakie opłaty za parkowanie? Quanto costa [kosta] il parcheggio [parkedżdżio]?
***
Il parcheggio [parkedżdżio] custodito è in via... Parking strzeżony jest przy ulicy...
È vietato parcheggiare [parkedżdżiare] qui. Tu nie wolno parkować.

***

WYPADEK SAMOCHODOWY
Inciente stradale

Proszę mnie podwieźć do najbliższego telefonu. Mi accompagni al telefono più vicino [wiczino], per favore.
Zdarzył się wypadek. C’è [cze] stato un incidente [inczidente].
ranni. Ci [czik] sono feriti.
Trzeba wezwać policję. Bisogna [bizonnia] chiamare [kjamare] la polizia [policija].
Trzeba wezwać karetkę/pogotowie ratunkowe. Bisogna [bizonnia] chiamare [kjamare] l’ambulanza [ambulanca]/il pronto soccorso [sokkorso].
Czy może mi pan/pani pomóc? Mi può aiutare?
Znajduję się na drodze... w pobliżu... Mi trovo sulla strada... vicino [wiczino] a...
Jestem lekko ranny/ranna. Sono leggermente [ledżdżermente] ferito/ferita.
Samochód jest rozbity. La macchina [makkina] è distrutta.
Chciałbym/chciałabym wezwać pomoc drogową. Vorrei chiamare [kjamare] il carro attrezzi [attrecci]
Czy może mnie pan doholować do warsztatu? Mi può rimorchiare [rimorkjare] al garage [garaż]?
***
Ha visto l’incidente [inczidente]? Czy był pan/była pani świadkiem wypadku?
Mi faccia [faczczia] vedere la sua assicurazione [assikuracjone]. Proszę pokazać polisę ubezpieczeniową.
Mi dica nome e indirizzo [indiricco]. Proszę podać nazwisko i adres.
Com’è successo [suczczesso] l’incidente [inczidente]? Jak doszło do wypadku?
***
To nie moja wina. Non è colpa [kolpa] mìa.
To moja wina. È colpa [kolpa] mìa.
Mój samochód wpadł w poślizg. La mìa macchina [makkina] ha [a] sbandato.
Jechał za szybko. Guidava troppo forte.
Najechał na mnie. Mi ha [a] investito.
Wymusił pierwszeństwo. Non ha [a] dato la precedenza [preczedenca].
Miał numer rejestracyjny... Era targato...
Proszę o kopię protokołu policyjnego. Mi dia la copia [kopja] del verbale.

***

W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM
Nel garage/Nell’officina meccanica

Czy możecie przyholować mój samochód do waszego warsztatu? Potete rimorchiare [rimorkjare] la mìa macchina [makkina] al vostro garage [garaż]?
Czy możecie sprawdzić, co się stało? Potete vedere che [ke] cosa [koza] è successo [suczczesso]?
Ile czasu potrzeba, żeby sprawdzić co się stało? Quanto tempo ci [czi ] vuole per vedere che cosa [koza] è successo [suczczesso]?
Ile czasu zajmie naprawa? Quanto durerà la riparazione [riparacjone]?
Czy macie tu też blacharza? Avete qui anche un carrozziere [karroccjere]?
Coś się dzieje z silnikiem. Qualcosa [kłalkoza] non va con il motore.
Przegrzał się silnik. Il motore si è surriscaldato [surriskaldato].
Samochód nie chce zapalić. Il motore non si accende [aczczende].
Przecieka chłodnica. Il radiatore perde.
Wycieka olej. La macchina [makkina] perde l’olio.
Proszę sprawdzić hamulce. Verìfichi [werifiki ] i freni, per favore
Nie mogę wrzucić biegów. Non posso innestare le marce [marczie].
Czy może pan wyregulować gaźnik? Mi può mettere a punto il carburatore?
Chciałbym wymienić świece. Vorrei cambiare [kambjare] le candele [kandele].
Proszę sprawdzić sprzęgło/hamulec. Verìfichi [werifiki ] la frizione [fricjone]/i freni, per favore.
Złapałem gumę. Ho [o] bucato [bukato] una gomma.
Czy jest tu wulkanizator? Trovo qui un gommista?
Czy to coś poważnego? È una cosa [koza] grave?
Czy może pan to zreperować na poczekaniu? Me lo puo riparare subito?
Czy ma pan części zamienne, czy trzeba zamówić? Ha [a] i pezzi [pecci ] di ricambio [ricambjo] o li deve ordinare?
Może jest tu inny warsztat, w którym można to naprawić? Magari c’è [cze] un altro garage [garaż] dove si può fare la riparazione?
Ile to będzie kosztować? Quanto costerà [kostera]?
Ile płacę? Quanto pago?

***

WYNAJEM SAMOCHODÓW
Autonoleggio

Gdzie można wynająć samochód? Dove si può noleggiare [noledżdżiare] una macchina [makkina]?
Chciałbym/chciałabym wynająć samochód. Vorrei noleggiare [noledżdżiare] una macchina [makkina].
Ile kosztuje wynajęcie samochodu Quanto costa il noleggio [noledżdżio] della macchina [makkina]
   z kierowcą?          con autista?   
bez kierowcy?          senza [senca] autista?
Jaka jest opłata  Qual è la tariffa
   za 1 dzień?          giornaliera [dżiornaljera]?
   za kilometr?         al chilòmetro [kilometro]?
Czy jakieś koszty dodatkowe? C’è [cze] da pagare altro?
Mam kartę kredytową. Ho [o] la carta [karta] di credito [kredito].
Mam międzynarodowe prawo jazdy. Ho [o] la patente internazionale [internacjonale].
Chciałbym Vorrei
   mały samochód          una macchina [makkina] pìccola [pikkola]
   większy samochód     una macchina [makkina] più grande
Ten mi odpowiada. Questa mi va bene.
Jak działają urządzenia w samochodzie? Come funzionano [funcjonano] i comandi?
Chciałbym mieć pełne ubezpieczenie. Vorrei l’assicurazione [assikuracjone] completa [kompleta].
Czy mogę zostawić samochód w....? Posso lasciare [lasziare] la macchina [makkina] a...?

 

Podróż pociągiem
Il viaggio in treno

Gdzie jest dworzec kolejowy? Dov’è la stazione [stacjone] ferroviaria?
Jak dojechać/dojść do dworca? Come faccio [faczczio] per andare alla stazione [stacjone]?
Czy to daleko stąd? È lontano da qui?
Ile przystanków? Quante fermate ci [czi] sono?
Gdzie mam wysiąść? Dove devo scendere [szendere]?

 

NA DWORCU
Alla stazione

Szukam informacji, czy może mi pan/pani pomóc? Cerco [czerko] l’ufficio [ufficzio] informazioni [informacjoni ], mi può aiutare?
Jakie jest najlepsze połączenie do...? Qual’è la miglior [miljor] coincidenza [koinczidenca] per...?
O której odjeżdża następny pociąg do...? Quando parte il prossimo treno per...?
O której odchodzi ranny pociąg do...? A che [ke] ora parte il treno del mattino per...?
Czy pociąg o 6.30 jedzie bezpośrednio do...? Quello delle sei e trenta è un treno diretto per...?
Gdzie muszę się przesiąść? Dove devo cambiare [kambiare] treno?
O której przyjeżdża ten pociąg do...? A che [ke] ora arriva questo treno a...?
Czy przejeżdża przez...? Passa per...?
Czy jest tam wagon restauracyjny/kuszetki? C’è [cze] il vagone ristorante/Ci [czi ] sono le cuccette [kuczczette]?
Gdzie można nadać bagaż? Dove si può spedire il bagaglio [bagallio]?
Chciałbym nadać bagaż do... Vorrei spedire il mio bagaglio [bagallio] a...
Gdzie jest rozkład jazdy pociągów? Dov’è l’orario dei treni?
Gdzie jest tablica przyjazdów i odjazdów pociągów? Dov’è il tabellone degli [delli ] arrivi e delle partenze [partence]?
Gdzie mogę dokonać rezerwacji? Dove posso fare la prenotazione [prenotacjone]?
Gdzie jest kantor wymiany walut? Dov’è l’ufficio [ufficzio] di cambio [kambio]?
Gdzie toalety? Dove sono i gabinetti?
Gdzie jest biuro rzeczy znalezionych? Dov’è il deposito degli [delli ] oggetti [odżdżetti ] smarriti?
Jak dojść do peronów? Dov’è l’accesso [aczczesso] ai binari?
Gdzie jest wyjście do miasta? Dov’è l’uscita [uszita] per la città [czitta]?

 

KUPNO BILETOW
Biglietteria

Czy tu automaty biletowe? Ci [czi ] sono qui i distributori automatici [automaticzi] di biglietti [biljetti ]?
Ile kosztuje bilet do...? Quanto costa [kosta] il biglietto [biljetto] per...?
Proszę bilet w obie strony pierwszej/drugiej klasy do... Mi dìa un biglietto [biljetto] di andata e ritorno di prima/seconda [sekonda] classe [klasse] per...
Proszę o miejsce przy oknie. Mi dìa un posto accanto [akkanto] al finestrino.
Proszę bilet z miejscówką do... Mi dìa un biglietto [biljetto] con prenotazione [prenotacjone] per...
Proszę bilet na miejsce sypialne do... Mi dìa un biglietto [biljetto] per il vagone letto per...
Chciałbym zarezerwować kuszetkę. Vorrei prenotare una cuccetta [kuczczetta].
Czy dzieci mają zniżkę? C’è [cze] la riduzione [riducjone] per bambini?
Do ilu lat? Fino a quanti anni?
Czy studenci mają zniżkę? C’è [cze] la riduzione [riducjone] per studenti?
Proszę jeden cały i jeden zniżkowy do... Mi dìa un biglietto [biljetto] intero e uno ridotto per...
Ile wynosi dopłata na InterCity? Quant’è il supplemento per l’Intercity?
Jak długo jest ważny ten bilet? Quanto tempo è valido questo biglietto [biljetto]?

 

BAGAZ
Il bagaglio

Gdzie jest przechowalnia bagażu? Dov’è il deposito bagagli [bagalli ]?
Chciałbym/chciałabym oddać walizkę/plecak/torbę na przechowanie. Vorrei lasciare [lasziare] la valìgia [walidżia]/ lo zaino
[dzajno]/la borsa al deposito.
Płacę teraz, czy przy odbiorze? Pago ora o quando ritiro?
Chciałbym/chciałabym odebrać bagaż. Vorrei ritirare il bagaglio [bagallio].
Oto mój kwit bagażowy. Ecco [ekko] il mìo scontrino [skontrino].
Przepraszam, gdzie wózki bagażowe? Scusi [skuzi ], dove sono i carrelli [karrelli ] portabagagli [portabagalli ]?
Bagażowy, proszę zanieść te walizki do pociągu do..., wagon numer... Facchino [fakkino], porti queste valigie [walidżie] al treno per..., vagone numero...
Proszę zanieść ten bagaż na trzeci peron. Porti questo bagaglio [bagallio] al binario tre, per favore.
Proszę mi pomóc zanieść bagaż do taksówki. Mi aiuti a portare il bagaglio [bagallio] al taxi, per favore.
Ile płacę? Quanto pago?

 

NA PERONIE
Al binario

Gdzie kasowniki? Dove sono le obliteratrici [obliteratriczi ]?
Z którego peronu odchodzi pociąg do...? Da che [ke] binario parte il treno per...?
Czy z tego peronu odchodzi pociąg do? Il treno per... parte da questo binario?
Czy to na pewno jest pociąg do...? È sicuro [sikuro] che sìa il treno per...?
Czy mój wagon jest na początku czy na końcu pociągu? Il mìo vagone è in testa o in coda [koda] del treno?
Gdzie jest moja kuszetka? Dov’è la mìa cuccetta [kuczczetta]?
***
Prima di salire sul treno bisogna [bisonnia] obliterare il biglietto [billietto]. Przed wejściem do pociągu należy skasować bilet.
Il treno numero... parte dal binario 3 anziché [ancike] dal binario 5. Pociąg numer... odjedzie z peronu 3, a nie z peronu 5.
Il treno Intercity proveniente da Napoli e diretto a Milano viaggia [wiadżdżia] con 15 minuti di ritardo. Pociąg InterCity z Neapolu do Mediolanu przybędzie z 15-minutowym opóźnieniem.

 

W PRZEDZIALE
Nello scompartimento

Przepraszam, czy mogę przejść? Scusi [skuzi ], posso passare?
Czy to miejsce jest wolne? È libero questo posto?
Czy mogę zająć to miejsce? Posso occupare [okkupare] questo posto?
Czy mogę przesunąć pańską walizkę? Posso spostare la sua valìgia [walidżia]?
Czy mogę położyć moją walizkę na pańskiej? Posso appoggiare [appodżdżiare] la mia valìgia [walidżia] sulla sua?
Czy mogę otworzyć okno? Posso aprire il finestrino?, Le dispiace [dispiacze] se apro il finestrino?
Czy mógłby pan zamknąć okno? Potrebbe chiudere [kjudere] il finestrino?
Czy mogę zapalić? Le dà noia se fumo?
Czy mogę zgasić światło? Posso spegnere [spenniere] la luce [lucze]?
Panie konduktorze, proszę mnie obudzić przed... Controllore [kontrollore], mi svegli [swelli] prima di arrivare a..., per favore.
O której przyjeżdżamy do...? A che [ke] ora arriviamo a...?
***
Biglietti [billietti], per favore. Bilety do kontroli.
Signore [sinniore], ha sbagliato [zgalliato] treno. Pomylił pan pociąg.
Deve scendere [szendere] alla prossima fermata. Musi pan/pani wysiąść na następnej stacji.
Mi faccia [faczczia] vedere la tèssera. Proszę pokazać legitymację.
Arriviamo in orario. Przyjedziemy punktualnie.
Arriviamo con mezz’ora [medzdzora] di ritardo. Przyjedziemy z półgodzinnym opóźnieniem.

 

Podróż samolotem
Il viaggio in aereo

***

W BIURZE PODRÓŻY Nell’agenzìa viaggi

Czy jest połączenie lotnicze z...? C’è [cze] un volo per...?
Czy to jest samolot bezpośredni? È un aereo diretto?
Samolot ma międzylądowanie. L’aereo fa scalo.
Czy jest samolot czarterowy do...? C’è [cze] il volo charter per...?
Ile czasu trwa lot z... do...? Quanto tempo dura il volo da... a...?
O której odlatuje samolot? A che [ke] ora parte l’aereo?
Ile razy w tygodniu loty? Quante volte alla settimana ci [czi ] sono i voli?
Ile kosztuje bilet w klasie turystycznej? Quanto costa [kosta] la classe [klasse] turìstica [turistika]?
Jaki jest numer lotu? Qual’è il numero del volo?
Czy mogę zarezerwować bilet do... na dzień...? Posso prenotare un biglietto [biljetto] per...per il...?
Chciałbym/chciałabym potwierdzić rezerwację na lot do... Vorrei confermare la prenotazione [prenotacjone] sul volo per...
Chciałbym/chciałabym zmienić rezerwację. Vorrei cambiare [kambiare] la prenotazione [prenotacjone].
Mam bilet powrotny do... Proszę o potwierdzenie. Ho il biglietto [biljetto] di ritorno per... Vorrei confermarlo [konfermarlo].
Skąd odjeżdża autobus na lotnisko? Da dove parte il pullman per l’aeroporto?
***
Non ci [czi ] sono più posti. Nie mamy już miejsc.
Se qualcuno rinuncia [rinunczia] La avvisiamo. Jeśli zwolni się miejsce, zadzwonimy do pana/pani.

 

NA LOTNISKU
All’aeroporto

Ile bagażu można zabrać? Quanto bagaglio [bagallio] si può portare?
Ile płacę za nadbagaż? Quanto pago per il sovrappeso?
To mój bagaż podręczny. È il mio bagaglio [bagallio] a mano.
Gdzie jest sklep wolnocłowy? Dov’è il duty free?
***
A causa dello sciopero [sziopero] dei piloti la partenza [partenca] è rimandata. Lot odwołany z powodu strajku pilotów.
L’aereo per... parte con un’ora di ritardo. Samolot do... odleci z godzinnym opóźnieniem.
I passeggeri [passedżdżeri ] in partenza [partenca] per... sono pregati di passare al checkin [czek in]. Pasażerowie odlatujący do... proszeni są o zgłoszenie się do odprawy.
Appoggi [appodżdżi ] il bagaglio [bagallio] sulla bilancia [bilanczia]. Proszę położyć bagaż na wadze.
Passi al controllo passaporti. Proszę przejść do kontroli paszportowej.
I passeggeri [passedżdżeri ] in partenza [partenca] per... sono pregati di recarsi all’uscita [uszita] nùmero... Pasażerowie udający się do... proszeni są do wyjścia numer...

 

W SAMOLOCIE
In aereo

Czy można już zapalić? Si può già [dżia] fumare?
Proszę o sok/kieliszek koniaku. Mi dìa un succo [sukko] di frutta/ un cognac [koniak].
Źle się czuję, mam mdłości. Sto male, ho [o] la nausea.
Czy mogę dostać tabletkę? Mi può dare una pasticca [pastikka]?
Gdzie jest toaleta? Dov’è la toilette?
***
Lei ha un posto vicino al finestrino. Ma pan/pani miejsce przy oknie.
Da questa parte non si può fumare. W tej części nie można palić.
I signori [sinniori ] sono pregati di agganciare [aggancziare] le cinture [czinture]. Proszę zapiąć pasy.

 

PO WYLĄDOWANIU Dopo l’atterraggio
Gdzie można odebrać bagaż? Dove si ritira il bagaglio [bagallio]?
Nie ma jednej walizki. Mi manca [manka] una valìgia [walidżia].
Gdzie jest poczekalnia dla pasażerów lecących tranzytem do...? Dov’è la sala d’aspetto per i passeggeri [passedżdżeri ] in transito per...?
Czy można tu coś zjeść? Si può mangiare [mandżiare] qualcosa [kłalkoza] qui?
Gdzie mogę wymienić pieniądze? Dove posso cambiare [kambiare] i soldi?
Czy jest stąd autobus do miasta? C’è [cze] qui un pullman per la città [czitta]?
Gdzie się zatrzymuje? Dove si ferma?
Ile kosztuje bilet? Quanto costa il biglietto [biljetto]?
Gdzie jest telefon? Dov’è il telefono?
Gdzie jest postój taksówek? Dov’è il posteggio [postedżdżio] dei taxi?
Czy tu można wynająć samochód? È possibile noleggiare [noledżdżiare] qui una macchina [makkina]?

 

Podróż autobusem, autokarem
Il viaggio in pullman (in autobus)
Czy jest w tym mieście dworzec autobusowy? Avete la stazione [stacjone] di pullman in questa città [czitta]?

Gdzie jest informacja? Dov’è l’ufficio [ufficzio] informazioni [informacjoni ]?

Gdzie jest rozkład jazdy? Dov’è l’orario degli àutobus?

Czy jest połączenie autobusowe z...? C’è [cze] una lìnea che va a...?

Ile kosztuje bilet? Quanto costa [kosta] il biglietto [biljetto]?

Skąd odjeżdża autobus do...? Da dove parte il pullman per...?

O której odjeżdża/przyjeżdża autobus? A che ora parte/arriva il pullman?

O której odjeżdża ostatni autobus z...? A che ora c’è [cze] l’ultima corsa da...?

Czy jest nocne połączenie do...? C’e [cze] un autobus di notte per...?

Czy ten autobus zatrzymuje się w...? Questo pullman si ferma a...?

Czy zatrzymuje się po drodze? Fa qualche [kualke] sosta per strada?

Ile czasu trwa podróż? Quanto tempo dura il viaggio [wiadżdżio]?

Czy w autobusie jest toaleta? C’è [cze] la toilette sul pullman?

Kiedy będzie postój? Quando ci [czi ] fermiamo?

Jak długo trwa postój? Quanto tempo ci [czi ] fermiamo?

 

Odprawa celno-paszportowa

LA DOGANA. IL CONTROLLO PASSAPORTI
Proszę, oto mój paszport. Ecco [ekko] il mìo passaporto.

To moja walizka i torba. Ecco [ekko] la mìa valìgia [walidżia] e la mìa borsa.

Czy mam otworzyć walizkę? Devo aprire la valigia [walidżia]?

Nie mam nic do oclenia. Non ho [o] niente da dichiarare [dikjarare].

To rzeczy osobiste i kilka prezentów. Sono effetti personali e qualche [kualke] souvenir [suwenir ].

Mam tylko dolary. Ho [o] soltanto dòllari.

Mam butelkę wódki i trzy kartony papierosów. Ho [o] una bottìglia [bottilja] di vodka e tre stecche [stekke] di sigarette.

Czy za to muszę płacić? Devo pagare per questo?

To jest wolne od cła. È esente da dogana.

Jakie opłaty celne? Come [kome] sono le tasse doganali?

***

I passaporti, per favore. Paszporty do kontroli, proszę.

Qual è il suo bagaglio [bagallio]? Który bagaż należy do pana?

Ha [a] qualcosa [kłalkoza] da dichiarare? [dikjarase]. Czy ma pan/pani coś do oclenia?

Quanti soldi ha [a]? Ile ma pan/pani pieniędzy?

Per favore, apra questa borsa. Proszę otworzyć tę torbę.

Ha [a] dell’alcool e delle sigarette? Czy ma pan/pani alkohol i papierosy?

Questo è soggetto [sodżdżetto] a dogana. To podlega ocleniu.

 

Zwiedzanie miasta

LA VISITA DELLA CITTÀ

Przepraszam, jak dojść do ulicy/do placu? Mi scusi [skuzi ], come [kome] si va in vìa/in piazza [piacca]?

Przepraszam, szukam tego adresu. Mi scusi [skuzi ], cerco [czerko] questo indirizzo [indiricco].

Proszę pokazać mi, gdzie to jest na planie miasta. Mi fàccia [faczczia] vedere sulla pianta dove si trova.

Czy to daleko stąd? È lontano da qui?

Czy dojdę tam na piechotę? Ci [czi ] si può arrivare a piedi?

Czy trzeba jechać metrem/autobusem/tramwajem? Bisogna [bizonnia] prèndere la metropolitana/l’àutobus/il tram?

Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy/tramwajowy? Dov’è la fermata dell’àutobus/del tram più vicina [wiczina]?

Gdzie jest stacja metra? Dov’è la stazione [stacjone] della metropolitana?

W którą stronę mam iść? In che [ke] direzione [direcjone] devo andare?

***

Vada dritto e al pròssimo incròcio [inkroczio] giri [dżiri] a destra/a sinistra. Proszę iść prosto i na następnym skrzyżowaniu skręcić w prawo/ w lewo.

Bisogna [bizonnia] andare nella direzione [direcjone] opposta. Trzeba iść w przeciwnym kierunku.

Bisogna [bizonnia] prèndere la prima a destra. Trzeba skręcić w pierwszą przecznicę w prawo.

***

ŚRODKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I mezzi di trasporto urbano

Gdzie mogę kupić bilet tramwajowy/autobusowy/na metro? Dove posso comprare il biglietto [biljetto] per il tram/per l’àutobus/per la metropolitana?

Proszę dwa bilety. Mi dìa due biglietti [biljetti ].

Czy bilety czasowe/dzienne? Ci [czi ] sono biglietti [biljetti ] orari/giornalieri [dżiornalieri ]?

Czy jest abonament tygodniowy? C’è [cze] un abbonamento settimanale?

Proszę o bilet miesięczny. Mi dìa l’abbonamento/la tèssera mensile, per favore.

Jaką linią dojadę do...? Che [ke] lìnea devo prèndere per...?

Gdzie znajdę plan metra? Dove trovo la pianta della metropolitana?

Czy automaty biletowe? Ci [czi ] sono i distributori automàatici [automaticzi] di biglietti [biljetti ]?

Czy tym autobusem dojadę do...? Questo àutobus va a...?

Jakim autobusem dojadę do...? Quale àutobus va a...?

O której jest pierwszy/ostatni autobus do...? A che [ke] ora c’è [cze] il primo/l’ùltimo àutobus per...?

Na którym przystanku mam wysiąść? A che [ke] fermata devo scèndere [szendere]?

Ile jest przystanków do...? Quante fermate ci [czi ] sono fino a...?

Przepraszam, czy pan teraz wysiada? Scusi [skuzi ], scende [szende] adesso?

Przepraszam, muszę wysiąść. Permesso, devo scèndere [szendere].

Gdzie jest postój taksówek? Dov’è il postèggio [postedżdżio] dei tassì?

Proszę pod ten adres. Mi porti a questo indirizzo [indiricco].

Proszę na stację. Mi porti alla stazione [stacjone].

Czy weźmie pan ten bagaż? Mi prende questo bagàglio [bagallio], per favore?

Proszę się zatrzymać. Si fermi, per favore.

Proszę na mnie chwilę zaczekać. Mi aspetti un àttimo.

Ile płacę? Quant’è?

Gdzie jest biuro turystyczne? Dov’è l’agenzìa [adżencija] turìstica [turistika]?

Jakie najciekawsze miejsca w tym mieście? Quali sono i principali [princzipali ] punti d’interesse in questa città [czitta]?

Czy jakieś wycieczki autokarowe po mieście? C’è [cze] qualche [kualke] giro [dżiro] turistico [turistiko] in pullman per la città [czitta]?

O której zaczyna się wycieczka? A che [ke] ora comincia [kominczia] il giro [dżiro]?

Skąd odjeżdża autokar? Da dove parte il pullman?

Czy jest przewodnik? C’è [cze] una guida?

Czy mówi po polsku/włosku/angielsku? Parla in polacco [polakko]/in italiano/in inglese?

O której godzinie jest powrót? A che [ke] ora è il ritorno?

Gdzie jest galeria sztuki/muzeum? Dov’è la gallerìa d’arte/il museo?

Czy muzeum można zwiedzić z przewodnikiem? Ci [czi] sono delle visite guidate del museo?

O której otwierają muzeum/kościół? A che [ke] ora apre il museo/la chiesa [kiesa]?

Czy ten kościół jest otwarty dla zwiedzających? Questa chiesa [kiesa] è aperta al pùubblico [pubbliko]?

Czy wstęp jest bezpłatny? L’ingresso è libero?

Ile kosztuje wstęp? Quanto costa [kosta] l’entrata?

Czy jest zniżka dla...? C’è [cze] una riduzione [riducjone] per...?

Czy można wejść na dzwonnicę? Si può salire sul campanile?

Czy można robić zdjęcia? È permesso fare delle foto?

Gdzie mogę kupić katalog/pocztówki? Dove posso comprare [komprare] un càtalogo [katalogo]/ delle cartoline [kartoline]?

 

Fonte: http://s47.chomikuj.pl/File.aspx?e=yZLv2ys-iql5jAqi-xdZx00NuS9OZCKGNlsHlSoESLutB5iwHb-x7DI9m4s7lkKNOifwO4rT4WoKvDncTcCqqjvBr_R7EB7zqzcWY2Ag5BGHGmK_TKtHcpwaO2inx6zVjQcqEY7PmQNa_iySE2dC5RS7ndcD4Er-Zm2dxWK7_kb3iIce-hSUTOsTLQ4Xlk6AQDAwvb_XSsRtZoqWEOXyQVWhchibO_USISTvKeQoxT83Rlt5eOMUR2PCfbvU78akB0gY6jc6bJL_qNJOs_hbGA&pv=2

Sito web da visitare: http://s47.chomikuj.pl

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Nota : se siete l'autore del testo sopra indicato inviateci un e-mail con i vostri dati , dopo le opportune verifiche inseriremo i vostri dati o in base alla vostra eventuale richiesta rimuoveremo il testo.

Parola chiave google : Frasi utili italiano polacco tipo file : doc

 

Frasi utili italiano polacco

Come si dice in polacco ...

 

 

Visita la nostra pagina principale

 

Frasi utili italiano polacco

 

Termini d' uso e privacy

 

 

 

Frasi utili italiano polacco