El higienisme resumen

 

 

 

El higienisme resumen

 

Ayúdanos a hacernos saber Larapedia.com informó a un amigo / amiga o marcado nuestro sitio web en tu blog o foro marcadores sociales como Facebook eTwitter, gracias

 

Los siguientes textos son propiedad de sus respectivos autores y les damos las gracias por la oportunidad que nos brindan para presentar gratis a estudiantes, profesores y usuarios de la Web para sus textos ilustrativos con fines educativos y científicos.

 

 

 

La información en la medicina y la salud en este sitio es de carácter general y para propósitos informativos solamente y por lo tanto no puede sustituir en ningún caso el consejo de un médico (o una persona legalmente autorizada para la profesión).

 

 

 

 

 

El higienisme resumen

 

El higienisme

 

El higienisme va sorgir la primera meitat del segle XIX. Era considerat com un moviment sanitari on els metges es van detenir en la salut i la higiene dels treballadors. Era una època en la que hi havia moltes epidèmies les quals moltes vegades derivaven a la desnutrició, i això feia que hi hagués un índex de mortalitat infantil elevat.

Llavors els metges denunciaran les condicions de vida dels treballadors que derivaven a diferents malalties.

 

Tres dels metges més importants i significatius d’Espanya en l’època Burgesa van ser:

 • Mateo Seoane
 • Pedro Felipe Monlau
 • Francisco Méndez Álvaro

 

L’aparició del temps lliure

 

Va aparèixer en la societat industrial també al segle XIX. I va aparèixer com temps lliure per tal de dedicar-lo al descans o al desenvolupament tant físic com intel·lectual. Comprès com un temps per alliberar tensions, cosa que també era positiu per els Patrons de les fàbriques ja que ells volien disposar de treballadors del tot saludables i capacitats per dur a terme l’expansió econòmica.

 

Els metges higienistes van dur a terme una tasca de “disciplinament” dels pobres ja que aquests eren vistos com gent bruta, alcohòlics, que embrutaven els carrers.

 

A la Revolució Industrial va sorgir una nova concepció de la higiene la qual adquireix un “status científic” ja que es van produir diferents trastorns de salut als treballadors de les fabriques i als veïns d’aquestes, això va crear una mobilització de la medicina per tal de trobar la curació.

 

Més tard, es percep que tant l’aire com l’aigua purs, així com les aigües termals tindran efectes curatius. Seran vistos com a motoritzadors de la salut corporal.

Per tant, es crearan diferents centres de salut on es realitzaran diferents teràpies així com la talassoteràpia que era efectuada amb agua de mar.

Després seran vistos més per a turistes burgesos, els quals disfrutaran tant de centres d’aigües com d’ activitats físiques com l’excursionisme o l’alpinisme.

L’educació física era vista com una teràpia més centrada en les malalties socials, es a dir, les malalties industrials, que s’efectuaven en colònies termals i en platges marines.

 

Desprès de la Gran Guerra, van sorgir diferents organitzacions Excursionistes que eren petits clubs on es realitzaven marxes forçades per tal de dur a terme una activitat grupal, però amb l’aparició de les diferents dictadures moltes d’aquestes van canviar el seu nom o fins i tot van desaparèixer.

Als anys 20 Elton Mayo de la Western Electric Company va posar les bases del que seria el futur departament de Recursos Humans ja que va proposar una reducció de la jornada laboral i un augment de la productivitat.

 

Voluntariat

El concepte de voluntariat no és el mateix en tots els països. Segons la llei present, s'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interès general, desenvolupades per persones físiques, sempre que les mateixes no es realitzin en virtut d'una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda

El voluntariat neix a partir d’institucions claricals, però avui en dia van naixent noves formes de voluntaris.

El voluntariat, durant la història ha patit molts canvis, tant pel fet històric com segons la situació geogràfica.

Històricament ha anat variant segons qui hi havia al poder en aquell moment per exemple al 1823 amb l’absolutisme de primo de Ribera, s’anul·la la llei de beneficència i es tanca el ateneu de Madrid fundada dos anys abans. (quadre).

Algunes de les dates mes importants són:

 • 1822 s’aprova la primera Llei general de Beneficència

       - La Llei de Congregaciones fe 1933 va restringir les activitats associatives de les ordres religioses.

 • promulgació de la Llei d'associacions de 1964
 • La Llei de 1982 d’Integració Social dels Minusvàlids
 • de 1982 a 1992 sorgeixen les lleis autonòmiques que contemplen en la seva articulat el reconeixement del Voluntariat
 • Al 1996 s’aprova la llei del voluntariat

 

La constitució de 1978 institueix els drets d’associació i de fundació, amb això s’ha donat al sector voluntari un estat de llibertat de creació i de funcionament propi.

Es va crear l’associació del secretariat català del voluntariat social perque totes les federacions poguessin accedir a personalitats jurídiques.

Al 1989 és va fundar la federació catalana de voluntaris socials.

El voluntariat no afecta a tots els països de la mateixa manera: al tercer món gairebe no existeix aquest paper ja que el fan els missioners. Els països molt desenvolupats, no li donen tanta importància ja que la majoria tenen les necessitats cobertes. On mes falta fa és en països amb un desenvolupament mitjà.

 

 

Ateneus.

Ateneu: associació científico – literaria dedicada a elevar el coneixement dels seus associats mitjançant debats, conferències, cursos, lectures...

El seu nom ve del temple Atenes, dedicat a Atenea, deessa de la saviesa i intel·ligència; però també fa referència a l’Ateneu de Roma, fundat per l’emperador Adrià l’any 135.

Federació d’ateneus de Catalunya

 • Treballa des de 1983, i actualment està formada per 147 associacions.
 • Objectiu: potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals de Catalunya;  i coordina les entitats i les administracions, i programar activitats formatives i lúdiques per reforçar el treball en xarxa de totes les associacions culturals catalanes.
 • Història: La Federació d'Ateneus de Catalunya neix arran del Tercer Congrés d'Ateneus, celebrat al Centre de Lectura de Reus l'any 1983, convocat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Se n'aprovaren els estatuts i es nomenà una Junta gestora composta per 25 membres representants de 22 entitats.

El novembre de 1983 es reuní per primera vegada la Junta gestora

L’ateneu barcelonès

 • Un dels primers ateneus que va haver a Catalunya, va ser l’ateneu barcelonès, que l’any vinent complirà 150 anys, si contem l’etapa de l’Ateneo Catalán, institució que tenia les mateixes característiques que l’actual, i que el 1872 es va transformar per donar pas a la denominació que ha arribat fins avui en dia.
 • Situat al palau Savassona, que des de 1906 ha estat la seva seu.
 • Història: La voluntat de crear un ateneu a Barcelona, ja hi era des de mitjans del segle XIX; i el 1836 s’aprovaren els estatuts de l’ateneu, tot i que no es va arribar a construir fins el 1860, baix el nom de Ateneo Catalán i presidit per Joan Agell i Torrents.
 • El 1872, el Centro Mercantil Barcelonés i l’Ateneo Catalán, es van fusionar per crear una única entitat: l’ Ateneu Barcelonès.
 • Durant la dictadura de Primo de Rivera, el president Pere Rahola, dimiteix en solidaritat amb l'Ateneo de Madrid, tancat per la seva oposició al cop d'Estat. Però la Junta de l'Ateneu Barcelonès no va voler posicionar-se contra el nou règim militar, tot i que sempre defensaren el català com a llengua oficial.
 • Amb la dictadura franquista l'Ateneu entra en un terrible període de foscor i mediocritat intel·lectual.
 • Amb el retorn de la democràcia al nostre país, l’entitat retorna a una època de recuperació dels valors ateneístics, i el nou president fou Andreu Abelló.
 • Al segle XXI s'inicia un període de canvis remarcables que posen l'entitat al dia i la preparen per afrontar els nous reptes tecnològics, socials i culturals del país. Es remodelaren els accessos i es restaurà i modernitzà la biblioteca.
 • Seccions: arts plàstiques, ciència i tecnologia, cinema, economia, escacs, estudis polítics, jurídics i socials; filosofia, història, llengua i literatura, música.

L’ateneu enciclopèdic barcelonès:

 • L’ ateneu enciclopèdic popular (AEP)  -  Centre de documentació Història i Social         (CDHS) és una associació civil cultural fundada a Barcelona l’any 1902, a càrrec d’un grup d’intel·lectuals i obrers.
 • Objectius: fer campanyes contra la guerra i de respecte a la jurisdicció civil, així com la defensa dels drets humans i la democratització de la cultura.
 • Història: La idea de fundar l’associació, va sorgir d’una trobada de Josep Tubau, Eladi Gardó i Francesc Layret; que compartien l’objectiu per solucionar la problemàtica social. S’inspiraren amb l’Ateneu Català de la Classe Obrera, creat el 1861.

Entre el 1903 i el 1923, l’Ateneu va viure uns anys d’expansió, i es va convertir en tot un referent, arribant a tenir un gran nombre de seccions i socis.

 

Un cop arribada la Segona República, es van organitzar diverses campanyes contra l’atur obrer o en favor de la pau; a més a més, es va construir una biblioteca.

 

Amb l’arribada de la Guerra Civil Espanyola, es van cremar la majoria dels arxius i la gran biblioteca de l’ateneu, a causa de l’ incendi provocat per les tropes franquistes el 1939, baix les ordres del general Mola, que volia acabar amb la cultura obrera.

 

Els pocs que es van salvar, van anar a parar al arxiu de Salamanca o a la Biblioteca de la Universitat Central de Barcelona.

 

L’any 1977, per iniciativa dels antics socis, es va construir el Centre de Documentació Històrico-Social.  Aquest, va ser el punt d’inci per a la recuperació de l’ Ateneu, legalitzat de nou el 12 de juliol de 1980.

 

En aquesta segona etapa, l’Ateneu enciclopèdic realitza activitats com exposicions, debats, conferències, publicacions, actes solidaris...

 

L’Ateneu compta amb el Centre de Documentació Històrico-Social, que es un dels arxius més complets del moviment obrer, principalment català, dels segles XIX i XX.

 

 • Seccions: biblioteca, hemeroteca i arxiu; excursionisme, història contemporània, secció literària-poètica.

 

 

Missions pedagógiques.

Las missions pedagògiques van tindre el seu inici amb la segona república i va finalitzar al 1936 amb l’inici de la guerra civil.

Francisco Giner de los Rios i Manuel Bartolomé Cossío havien proposat desenvolupar un sistema d’educació ambulant i diferent, aquesta ideal la tenien des de 1876, van fer petites missions però no va ser fins al 1931, a l’inici de la segona república que es va crear el patronat de missions pedagògiques.

Abans d’organitzar una missió, era necessari entregar al Patronat un informe amb les característiques de la comarca: geografia, economia … , també havien d’omplir un qüestionari i una sol·licitud. Un cop revisat aquests documents, el Patronat destinava el personal i el material mes oportú per a cada destí. El programa no era igual per a totes les missions, sinó que canviaven segons les necessitats i les possibilitats de cada destí.

Disponien d’un projector cinematogràfic, biblioteca ambulant, gràmogons, i una selecció de pel·lícules  i discos que deixaven als pobles i anaven canviant.

El personal missioner, estava cuidadosament triat I format per inspectors de la Primera Enseñanza, mestres, estudiants de literatura i art,majoritàriament, moguts per l’aventura, il·lusió i llibertat. I procuraven tindre la participació d’algun personatge destacat de la zona. La majoria de missioners eren homes. I la seva finalitat era la de entre tindre i divertir alhora que transmetien cultura.

Les missions estan formades per varies seccions :

 • Biblioteques: creada per l’alta analfabetització dels pobles. Cada biblioteca rebia una caixa amb una col·lecció de 100 volums, acompanyats de talonaris per al préstec, fitxes especials per a l'estadística, fulles de paper per a folrar els llibres i registres amb indicacions per a la cura dels llibres. Encara que la biblioteca s'instal·lava a l'escola, i sota la vigilància del mestre, no era una biblioteca escolar, ja que els lots de llibres eren fruit d'una selecció del Patronat.
 • Teatre del poble: Era fàcil de muntar i amb un baix cost economic. Hi havia uns 50 estudiants que aprofitaven el seu temps lliure per representar les obres
 • Museu circulant: la seva finalitat era acostar l’art pictòric als pobles, mostraven dos col·leccions, amb copies dels quadres originals del museu del Prado, Goya...
 • Servei cinematogràfic: Va néixer per ampliar l’alfabetització al camp visual, ja que en aquella època molts d’aquests públics no ho havien vist mai o potser no tenien electricitat. Van haver-hi unes 2.395 projeccions de l’agost del 1932 a desembre de 1933.
 • El retablo de fantoches (titelles): per Rafael Dieste. Tenen pocs recursos les primeres titelles eren de paper, després van ser de guix i finalment de fusta. “El dragón y la paloma”.
 • Cursos per a mestres: es van celebrar dos cursos d’una setmana on ensenyaven als mestres a fer un altre estil d’ensenyament on el medi i la conversa eren molt importants.

Un curs es va fer  al desembre d 1932 a Valdeiglesias i l’altre al maig del 1933 a Segovia.

 

Esplais i caus

 

La dècada dels 90 es presenta com una dècada amb interessants canvis dins el món educatiu. D’una banda, la implantació de la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu motiva una gran quantitat de recerques i reflexions a l’entorn de l’educació i de les funcions que aquesta ha d’exercir. D’altra banda cal considerar els Nous Plans d’Estudis Universitaris, en especial, els relacionats amb el món de l’educació.

Una de les transformacions que l’educació està experimentant és l’obertura d’àmbits i camps d’intervenció. L’educació no formal està obrint dia rere dia noves perspectives d’intervenció educativa. En el fons, el que també està canviant és el mateix concepte d’educació, ampliant el seu abast i obrint el seu discurs al camp del social i el cultural, de manera que el lleure es va configurant també com un espai de preocupació educativa.

Pel que fa als nous plans d’estudi d’educació s’ha definit la figura del Diplomat en Educació social.

El lleure és vist com un important espai de la vida dels individus en el que la manipulació és fàcil. El fet que siguin la infància i la joventut els que rebin una oferta consumista més gran no és casual. És el sector d’edat en què coincideixen dos factors importantíssims: disposa d’un temps lliure considerable i es troba en una edat òptima per adquirir hàbits, aprenentatges i forjar d’aquesta manera la personalitat adulta.

La caiguda dels valors en la societat actual i la pèrdua d’identitat persona fan que els joves actuals experimentin una gran dificultat en trobar la referència vers la qual orientar els seus interessos i inquietuds.

L’educació pot aprofitar la flexibilitat i llibertat del temps lliure. En la història s’han donar importants exemples en el lleure que posteriorment s’han incorporat a l’escola o a altres instàncies educatives.

 

Fuente del documento : http://resumshistoria.wikispaces.com/file/view/resum+subjectes.doc/111463437/resum%20subjectes.doc

Sitio para visitar: http://resumshistoria.wikispaces.com

Autor del texto: no especificado en el documento de origen o se indique en el texto

Palabras clave de Google: El higienisme resumen Tipo de Archivo: doc

Si usted es el autor del texto anterior y se compromete a no compartir sus conocimientos para la enseñanza, la investigación, la erudición (para uso razonable como indicato en los Estados Unidos copyrigh bajo "for fair use as indicated in the United States copyrigh low"), por favor envíenos un e-mail, y procederemos a eliminar el texto rápidamente.

 

El higienisme resumen

 

Si desea acceder rápidamente a páginas relacionadas con un tema específico, como El higienisme resumen utilizar el motor de búsqueda siguiente:

 

 

Visite la página principal

 

 

 

El higienisme resumen

 

Condiciones generales de "uso y aviso legal

Este sitio no es una agencia de noticias que se actualiza sin ningún tipo de periodicidad, únicamente sobre la base de la disponibilidad del material, por lo que no es un producto sujeto a la disciplina editorial en el arte. 1, párrafo III de la Ley no. 62 de 07.03.2001. Los resúmenes, notas, letras de canciones y citas contenidas en este sitio están disponibles de forma gratuita a los estudiantes, investigadores, profesores, técnicos ilustrativos con fines educativos y científicos con el concepto de uso justo y con miras al cumplimiento de la Directiva Europea 2001/29 / CE y del Derecho. Artículo 633. Dlg 70 y 68. El sitio está dirigido y coordinado por el autor únicamente con fines informativos y educativos. Si bien creemos que las fuentes utilizadas fiable, el autor de este sitio no puede garantizar la exactitud e integridad de la información y por lo tanto se exime de cualquier responsabilidad derivada de los problemas o daños causados ​​por errores u omisiones, si tales errores u omisiones resultantes de negligencia , accidente u otra causa. Todas las notas, citas de los textos e imágenes son propiedad de sus respectivos autores o estudios que poseen los derechos, si los beneficiarios se consideraron dañados por la inclusión de los archivos anteriores en este sitio o se habían introducido inadvertidamente imágenes, información, texto o material con derechos será retirado de inmediato, y / o se hará referencia a las fuentes de la simple advertencia y 'e-mail en la página de contacto.

Los objetivos de este sitio son los avances de la ciencia y las artes útiles porque pensamos que son muy importantes para nuestro país los beneficios sociales y culturales de la libre difusión de la información. Toda la información e imágenes en este sitio se utilizan aquí únicamente con fines educativos, cognitivos e informativos. La información en la medicina y la salud en este sitio es de carácter general y para propósitos informativos solamente y por lo tanto no puede sustituir en ningún caso el consejo de un médico (o una persona legalmente autorizada para la profesión). En este sitio hemos hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de herramientas, calculadoras e información, no podemos hacer una garantía ni se hace responsable de los errores que se han hecho, los textos utilizados fueron tomados de los sitios que han puesto en disponible de forma gratuita para darlas a conocer en la web con fines educativos. Si usted encuentra un error en esta página web, o si tiene un texto o herramienta que pueda violar las leyes aplicables de derechos de autor, por favor notifique a nosotros por e-mail y rápidamente lo eliminará.

Para más información importante acerca de los términos de "el uso del sitio y leer las políticas de privacidad cuidadosamente el texto en el siguiente enlace (en italiano):

Termini d' uso e privacy

 

 

 

El higienisme resumen